×
Information
Bidragsberättigade föreningar, med hemvist i Upplands Väsby kommun, har möjlighet att söka föreningsbidrag. Nedan visas vilka bidrag som är sökbara i FRI. Idrottsföreningar söker bidrag via ApN. Är du osäker på vilket bidrag er förening kan söka, kontakta foreningsstod@upplandsvasby.se
Kontrollera informationen i kundregistret
Kom ihåg att kontrollera och godkänna föreningens kontaktuppgifter i kundregistret.
Bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Övriga bidrag (2019) 
31 oktober 2019
Riktat bidrag till studieförbund (2019) 
31 december 2019
Verksamhetsbidrag Studieförbund (2019) 
15 april
Föreningsbidrag Handikapporganisation (2019) 
31 oktober 2019
Föreningsbidrag Frivilligorganisation (2019) 
31 oktober 2019
Föreningsbidrag Intresseorganisation (2019) 
31 oktober 2019