Information
Bidragsberättigade föreningar, med hemvist i Upplands Väsby kommun, har möjlighet att söka föreningsbidrag. Nedan visas vilka bidrag som är sökbara i FRI. Idrottsföreningar söker bidrag via ApN. Är du osäker på vilket bidrag er förening kan söka, kontakta foreningsstod@upplandsvasby.se Kontrollera informationen i kundregistret Kom ihåg att kontrollera och godkänna föreningens kontaktuppgifter i kundregistret. (Dölj info)
 
Ansökan senast
Ansökan
Övriga bidrag (2018) 
31 oktober 2018
Föreningsbidrag Handikapporganisation (2018) 
31 oktober 2018
Föreningsbidrag Frivilligorganisation (2018) 
31 oktober 2018
Föreningsbidrag Intresseorganisation (2018) 
31 oktober 2018
Folkhälsobidrag till seniorföreningar (2019) 
31 augusti 2019
Riktat bidrag till studieförbund (2019) 
31 december 2019
Startbidrag kultur- och fritidsförening (2019) 
Löpande
Verksamhetsbidrag Studieförbund (2019) 
15 april
Adolf Stafs Fond (2019) 
31 mars 2019